Kurumsal FRANSIZCA

Şirket İçinde Eğitim

Eğitim anlaşma yapılan şirketin kendi binasında uygulanmaktadır. CLA'nın şirket içerisinde eğitim verebilmesi için gerekli olan ortam şirket yetkilileri tarafından sağlanmalıdır. Yazı tahtası,tv,video,kasetçalar v.b gerektiğinde ekstra teknik ekipmanların Bulunduğu iş ortamından ve gürültüden soyutlanmış bir ortam sağlanmalıdır.

Gruplar yapılan seviye tespit sınavının ardından kişi sayısı eğitimdeki verimi düşürmeyecek şekilde programın
yoğunluğu,gün ve saat ayarlamaları şirket yetkilileri ile CLA'nin görüşmeleri sonucunda belirlenmektedir.
Birebir eğitim tercih edilmesi halinde kişinin kendi tercih edeceği yoğunlukta bir program düzenlenmekte ve yine kendi tercih ettiği gün ve saatlere ayarlama yapılmaktadır.

Her ders günü düzenli olarak öğretmenlerimiz tarafından tutulan gelişim ve devamlılık raporları CLA tarafından değerlendirilmeye alınmasının ardından her ayın en geç 7'sine kadar şirket yetkililerine ulaştırılmaktadır.

Şirket Dışında Eğitim

CLA anlaşma yapmış olduğu şirketin personeline seviye tespit uygulanmasının ardından sadece o şirkete ait
personelin bulunduğu özel gruplar oluşturmaktadır. Grubun gelişimini olumsuz yönde etkileyeceğinden dolayı dışardan öğrenci katılımı uygun görülmemektedir.

Bu gruplar CLA 'nin modern çalışma ortamında ders araları da dahil olmak üzere sürekli İngilizce'nin yaşandığı bir ortamda eğitimlerini alma imkanına sahip olacaklardır. Programın yoğunluğu,ders günleri ve saatleri yine şirket yetkilileri tarafından belirlenmektedir. Birebir eğitim tercih edilmesi halinde kişinin kendi tercih edeceği yoğunlukta bir program düzenlenmekte ve yine kendi tercih ettiği gün ve saatlere ayarlama yapılmaktadır.

Her ders günü düzenli olarak öğretmenlerimiz tarafından tutulan gelişim ve devamlılık raporları CLA tarafından değerlendirilmeye alınmasının ardından her ayın en geç 7'sine kadar şirket yetkililerine ulaştırılmaktadır.

Özel Amaca Yönelik Eğitim

Şirketin iş alanına yönelik olarak uygulana İŞ FRANSIZCASI eğitim programlarıdır. Bu programlar için kadromuzda bulunan şirketin iş alanı konusunda kendini geliştirmiş özel öğretmenlerle eğitim sağlanmaktadır.

 

E-mail:info@clacanada.com